Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring

Algemene voorwaarden
Door de chatdiensten van Astro Chatlijn en/of hieraan verbonden websites (‘Dienst’ of ‘Diensten’) te gebruiken gaat u met de navolgende Algemene voorwaarden voorwaarden akkoord. Wij verzoeken u dan ook deze Voorwaarden aandachtig te lezen.

1. Samenvatting
U moet minstens 18 jaar oud zijn om van onze Diensten gebruik te kunnen maken. Diensten worden aangeboden via GREY-LINK BV. Diensten worden voor u aangeboden met inachtneming van de bepalingen van deze Voorwaarden. Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u en Bedrijf. Door van onze Diensten gebruik te maken hebt u deze Voorwaarden begrepen en geaccepteerd, bevestigt u dat u minstens 18 jaar oud bent en gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze Voorwaarden houdt.

2. Gedrag
U aanvaardt dat u de enige verantwoordelijke bent voor de inhoud van uw email-berichten naar en door de Diensten en voor uw interacties met andere personen. U aanvaardt geen onwettige, kwetsende of lasterlijke berichten te versturen en/of berichten welke een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer, seksueel beledigend zijn en/of een racistische ondertoon hebben, welke bedreigend, gevaarlijk, vulgair, obsceen of op eender welke andere wijze aanstootgevend zijn, van welke aard dan ook. Besluit u dat wel te doen, dan noteren wij uw gegevens, e-mailadres, IP-adres en leggen dit voor aan bevoegde instanties c.q. opsporingsbureau die u kunnen vervolgen wegens misbruik. Indicatie per overtreding c.q. aanmelding 2500 euro, exclusief gerechtelijke kosten.

3. Content en kosten

De kosten worden berekent aan de hand van elk bericht die u verstuurt aan een van onze mederwerkers. U kunt zelf bepalen hoeveel credits u koopt. Per credit betaald u een bepaald bedrag, hoe meer credits u in 1 keer koopt des te meer credits u als bonus erbij krijgt zoals duidelijk vermeldt op de website alvorens u overgaat tot het kopen van een pakket met een bepaald aantal credits.

4. Disclaimer
Diensten worden geleverd zonder garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. Bedrijf wijst alle, in de mate dat dat door de wet is toegestaan, garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet, af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, kwaliteit van Diensten, overeenstemming met de beschrijving en geschiktheid voor een bijzonder doel. Bedrijf verzekert niet dat de Diensten ononderbroken of zonder fouten zal werken, dat storingen verholpen worden, of dat deze site of server die deze dienst verstrekt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Bedrijf verzekert niet dat de materialen of de resultaten van het gebruik van de materialen, door de server verstrekt of afkomstig van derden, correct, precies, op tijd, betrouwbaar en dergelijke zijn.

5. Beperking van aansprakelijkheid
GREY-LINK BV kan in geen geval, in de mate dat door de wet is toegestaan, aansprakelijk gesteld worden, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, nalatigheid, alle rechtstreekse, onrechtstreekse, onvrijwillige, speciale of volgschade die het resultaat is van het gebruik van of de onmogelijkheid om van de Diensten gebruik te maken, elke verandering aan de Diensten, onbevoegde toegang, alle gestuurde of ontvangen of niet gestuurde of ontvangen berichten, of van elk verzonden bericht waarvoor u de Dienst gebruik gemaakt heeft. U gaat ermee akkoord dat Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden voor bedreigende, kwetsende, obscene, beledigende of illegale inhoud of gedrag van een der partijen of een welke inbreuk op de rechten van anderen, met inbegrip van de auteursrechten. Wanneer u niet tevreden bent over de Diensten dan is de enige mogelijkheid die u heeft het beëindigen van het gebruik van de Diensten. U vrijwaart Bedrijf en zijn Diensten, partners en werknemers voor elke claim, klacht of schade, met inbegrip van advocatenhonoraria, ingediend door derden zijnde het resultaat of het gevolg van de inhoud van berichten die u of wij versturen , evenals van uw gedrag op of resulterend uit het gebruik van de Diensten.

6. Beeindiging
Bedrijf heeft het recht om uw gebruik van de Diensten volledig of gedeeltelijk zonder voorafgaande waarschuwing te annuleren of te beëindigen, en dit voor welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkend tot, taalgebruik dat als beledigend beschouwd wordt of wanneer het gebruik van de Diensten een andere inbreuk op deze Voorwaarden en bepalingen betekent. Bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer u het gebruik van de Diensten wordt ontzegd. U doet afstand van alle rechten die u tegen Bedrijf met betrekking tot dergelijk gedrag zou kunnen hebben.

7. Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

8. Privacy
Het gebruik van Diensten is volstrekt anoniem. Ook zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Bedrijf kan van tijd tot tijd met u communiceren door u gratis email-berichten te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze Diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is.

Astro Chatlijn is een onderdeel van GREY-LINK BV Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden verzoeken wij u contact met ons op te nemen, via het contactformulier of ons te mailen op administratie@grey-link.nl.

Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy zijn op elk moment te wijzigen en zijn effectief op het moment van publicatie.

Privacy Policy

Het gebruik van de dienst is volstrekt anoniem. Hoewel wij uw bankrekeningnummer e.d. nodig hebben voor het afhandelen van uw betaling(en) om zo onze diensten aan u mogelijk te maken, zullen wij uw persoonlijke gegevens in geen geval aan derden verkopen of op welke andere wijze bekendmaken. Met het gebruiken van deze website geeft u toestemming om gegevens op te slaan, veilig, zoals vereist is voor het functioneren van de site. De aanbieder van de dienst kan van tijd tot tijd met u communiceren door e-mail te sturen. Wij werken met de wetshandhavers samen. Door van onze diensten gebruik te maken, geeft u ons toestemming om informatie aan de overheid of wetshandhavers door te geven indien dit, volgens ons, noodzakelijk en passend is. De voorwaarden van deze Privacy Policy zijn aan veranderingen onderhevig. Elke wijziging wordt van kracht op het moment van publicatie.

De aanbieder van de dienst aanvaardt buiten de voor het aanmelden vereiste gegevens en dan ook alleen in die hoedanigheid ingevuld, voor geen van uw gegevens verantwoordelijkheid. U verklaart zich bij gebruik van deze site akkoord met het niet publiceren van uw gegevens zoals adres, e-mailadres, msn, telefoonnummer e.d. in uw/een profiel en/of chatgesprekken. Het systeem filtert waar mogelijk deze gegevens uit profielen/gesprekken zodat ze niet door derden gebruikt/misbruikt kunnen worden en de beheerder(s) van deze site daar voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Deze gegevens zijn, omdat afspreken op een drukke openbare locatie (station, winkelcentrum, cafe, markt, plein etc) het verstandigst en te adviseren is, niet nodig om tot een afspraakje te komen.

Functionele cookies

Cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen. We gebruiken deze functie om er voor te zorgen dat u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als u gebruik maakt van deze website.

Eigen Analytics / Versus Google Analytics

In tegenstelling tot veel andere bedrijven maken wij geen gebruik van de bekende Analytics-dienst software van Google wat buiten uw of onze toestemminge via bepaalde regels wettelijk toestemming heeft om te doen met uw gegevens wat hen goeddunkt.

Derhalve maken wij gebruik van onze eigen software en heeft alleen GREY-LINK BV alle gegevens in beheer zonder dat een derde commerciele partij er toegang tot heeft. WIj gebruiken deze gegevens alleen voor optimalisatie van onze eigen diensten en zullen deze gegevens nooit aan andere partijen verkopen of ook maar enigzins ter inzage aanbieden.